חיפוש באתר

בריכה

בריכה

   

   

  זמני רחצת קיץ יולי אוגוסט 2020

  יום א'

  יום ב'

  יום ג'

  יום ד'

  יום ה'

  יום ו

   

  עד השעה 13:00

  סגור לאחזקה

  10:00-13:00

  גברים

  10:00-14:00

  מעורב

  10:00-13:00

  נשים

  10:00-13:00

  נשים

  08:00-12:00

  גברים

  שבת

  רחצה

  מעורבת

  10:00-
  16:45

   13:00-17:00

  מעורב

  13:00-16:00

  נשים

  14:00-17:00

  גברים

  13:00-16:00

  גברים

  13:00-17:00

  מעורב

  12:00-16:00

  מעורב

   

  17:00-20:00

  נשים

  16:00-20:00

  מעורב

  17:00-20:00

  נשים

  16:00-20:00

  מעורב

  17:00-20:00

  גברים

   

  הערות:

  •הפעילות תתבצע בבריכה הקיצית בלבד.

  •השימוש במקלחות ובבריכה הן על פי התו הסגול.

  •על פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור מוחלט לפתוח את בריכת הפעוטות ולהשתמש בסאונה ועד להודעה חדשה.

  •יש לצאת מהמים כרבע שעה לפני בסיום כל זמן רחצה


  תקנון הבריכה ומרכז הספורט

  הוראות כלליות:

  1. תקנון זה חל על כל מועדון הספורט, דהיינו הבריכה , הדשא, חדר הספורט שיקראו להלן:"המועדון".
  2. תקנון זה חל על מנויים ואורחים להלן : "מבקרים" ועליהם לקיים את כל הוראותיו.
  3. בנוסף לאמור בתקנון חובה לנהוג עפ"י הוראות ההנהלה , המציל ועובדי המועדון ולציית להם.
  4. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים, תיקונים ותוספות לתקנון. השינויים והתוספות יתפרסמו באתר המתנ"ס, על לוח המודעות ואו במשרדי הבריכה ויחייבו את המבקרים באי המועדון.
  5. המבקרים מתבקשים לשמור על הניקיון, על הרכוש והציוד במועדון. ההנהלה רשאית לתבוע פיצויים בגין כל נזק שיגרם לציוד ולרכוש בין אם נגרם בזדון ובין אם נגרם בשוגג.
  6. אסורה הכנסת חיות ומשקאות חריפים למועדון , כמו כן , משחקי קלפים ואו משחקי מזל בכל שטח המועדון.
  7. אין לעשן בכל שטח המועדון.
  8. ההנהלה אינה אחראית לאובדן נזק ו/או גניבה של רכוש המבקרים מכל סוג שהוא.
  9. הורי הילדים ו/או מלווים אחראים להתנהגותם ולמעשיהם של הילדים.
  10. המבקרים מתבקשים להתחשב ביתר המבקרים במועדון על מנת שכלל המבקרים יוכלו להנות מכל שירותי המועדון ללא הפרעה.
  11. כל הפעילויות בחוגים, חדר כושר , שעורי שחיה, וכיו"ב תעשנה ע"פ לוח זמנים ומועדים כפי שיקבעו ע"י הנהלת המועדון ויפורסמו מעת לעת באתר המתנ"ס על גבי לוח המודעות ואו במשרד המועדון.
  12. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי פתיחת וסגירת המועדון וכן את שעות פעילות המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  13. הנהלת המועדון תהיה רשאית לסגור את המועדון כולו או חלק ממנו במקרים מיוחדים כגון לצורכי שיפוצים , תיקונים , תקלות או מכל סיבה אחרת המצדיקה את סגירת המועדון לפי שיקול דעת ההנהלה.
  14. השימוש במתקני המועדון הינו על אחריות המשתמשים בלבד, אנשים בעלי ליקויי בריאות חייבים להתייעץ עם רופא ולהימנע מפעילות המסכנת אותם.

   

  מנויים

  1. כרטיס המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה לאחר.
  2. אין הנהלת המועדון חייבת להכניס בעל מנוי אשר לא הביא את כרטיס המנוי.
  3. בעל המנוי חייב להציג את כרטיס המנוי בכניסה לבריכה ואו תעודת זהות לפי בקשת הסדרן ואו בא כח מנהל הבריכה.
  4. בעת הרישום יש להציג תעודת זהות בה רשומים הילדים וכן על כל הנרשמים להצתלם במשרדי המועדון. בןבת משפחה מעל גיל 18 חייב מנוי בנפרד. (פרט למי שלומד במערכת החינוך-כפוף לאישור מצורף)
  5. מנוי נוער מיועד לילדים מגיל 13 עד 18 בלבד.
  6. בעל מנוי ומשפחתו מתחייבים לקיים את תקנון המועדון ולשמור על כל הוראותיו.
  7. הנהלת המועדון רשאית לבטל זמנית או לצמיתות בעל מנוי שלא שומר על תקנון והוראות המועדון ואו לא נשמע להוראות המציל ואו עובדי הבריכה.
  8. הנהלת המועדון רשאית לא לקבל חבר כמנוי קבוע או זמני בהתאם לשיקוליה.
  9. מנוי שאיבד את כרטיס המנוי  ( צ'יפ) חייב להודיע על כך להנהלה ולדאוג להסדרת כרטיס מנוי חלופי. עלות כרטיס מנוי חליפי -35 ₪.
  10. לא ניתן לבטל מנוי לאחר 14 יום מיום ההרשמה.
  11. מנוי יהיה רשאי להיכנס לשטח הבריכה בשעות הרחצה המתאימות לסוג המנוי שברשותו, כפי שפורסם בלוח המודעות.
  12. בשעות בהן מתקיימת רחצה נפרדת לנשים, בנים רק עד גיל 3 מורשים להיכנס. ברחצה נפרדת לגברים בנות לא מורשות להיכנס כלל לבריכה.

   

   

   

   

  כרטיסיות:

  1. עונת הרחצה 2020 תהייה בחודשים יולי אוגוסט  בלבד.
  2. השימוש והזכאות בכרטיסיות בעונה זו יסתיימו ב 31.8.20
  3. לא יתקבל החזר או שימוש בעונת רחצה 2021 למי שלא ניצל עד תום את מס' הכרטיסיות בכרטיסייה.
  4. אין הנהלת הבריכה אחראית על כרטיסיות שנרכשו ממועדוני צרכנות, כל התקשרות בין הלקוח לסוג הרכישה יתבצע מולם בלבד.
  5. הנחיות מימוש הכרטיסיות תקפות הן לכרטיסיות שנרכשו בקופת המועדון והן לכרטיסיות שנרכשו במסגרת מועדוני צרכנות.

   

   

  הוראות כלליות להתנהגות בשטח הבריכה:

  1. חובה להישמע להוראות המציל. הכניסה לשטח הבריכה מותרת רק בנוכחות מציל במקום ובשעות הרחצה הקבועות בלבד.
  2. אסורה הרחצה לאנשים הסובלים מפצעים מוגלתיים או דלקות למיניהם ואו מחלות עור ושיער שונות, לפי החלטת המציל ואו עובדי הבריכה.
  3. לפני הכניסה לבריכה חלה חובה להתקלח ולבקר בשירותים.
  4. אין להכניס לשטח הבריכה המרוצף דברי אוכל ושתיה . הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה בהחלט.
  5. אסור לעשן בשטח הבריכה.
  6. אין היתר כניסה לשטח הבריכה אלא בבגדי ים. בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע רחצה תיקני בעת שחיה ואו השהייה במים.
  7. כניסה למימי הבריכה במכנסי בד, שורטס , חולצות , שמלות וכן נעליים מכל סוג שהוא אסורה בהחלט, ניתן להיכנס עם בגדים שסוג הבד מותאם לשחייה בבריכות.
  8. ניתן להכניס צעצועים ואביזרי שחיה שונים למים – רק באישורו של המציל.
  9. התזת מים , שימוש באקדח מים , גלגל הצלה , סנפירים , כדורים שונים ואו עשייתם בשטח הבריכה אסורה בהחלט.
  10. אסור לשחק בכדור בשטח הבריכה.
  11. אזור הבריכה , המלתחות והמעברים הינו רטוב וקיימת סכנת החלקה, המבקרים מתבקשים להיזהר מפני החלקה. הנהלת המועדון לא תשא באחריות לכל נזק שהוא אירע כתוצאה מהחלקה.
  12. אסורה הקפיצה למי הבריכה.
  13. המציל רשאי להוציא מתרחץ מהבריכה אם לדעתו המתרחץ נתון בסכנה או מפריע ומסכן מתרחצים אחרים ואו אנשים שנמצאים בכל מרחב הבריכה.
  14. הרחצה והשימוש ב"בריכת הילדים" לגילאי 0-4 בלבד, ובאחריות ההורים.
  15. אין להכניס כיסאות נוח משטח הדשא לשטח המרוצף סביב הבריכה.
  16. על הקהל לצאת מהמים 15 דקות לפני שעת סגירת הבריכה הרשמית.

  הוראות להתנהגות בשטח הדשא ומרחב המועדון

  1. המבקרים מתבקשים לשמור על הרכוש וציוד המועדון בכל שטח מרחב המועדון.
  2. אסור להבעיר אש מכל סוג שהוא לרבות כירות גז , מתקני צלייה ומיניהם – מכל סוג שהוא –בכל מרחב המועדון.
  3. אין להשאיר ציוד ורכוש של קהל המבקרים ללא השגחה בשטח הבריכה והדשא.
  4. השמעת מוסיקה מכל סוג שהוא תותר בקול נמוך בלבד, כפוף להוראות ההנהלה. ההנהלה רשאית לאסור השמעת מוסיקה.
  5. בהמשך לתקנות התו הסגול אין שימוש בבריכת הפעוטות והסאונה בעונת הרחצה 2020 , השימוש במקלחות מוגבל במס' המשתמשים, יש לשמור על מרחק של 6 מטר ממתרחץ למתרחץ בשטח הבריכה, מחוץ לשטח הבריכה יש לשמור על מרחק של 7 מטר לכל משפחה גרעינית, חובה לעתות מסיכות מחוץ למים, חובה להרבות שטיפת ידיים במים וסבון.

   
  צרו קשר:
  המחלקות שלנו:
  פעילויות:
  תוכן מרכזי:
  מתנסנט חוגים הצהרת נגישות