חיפוש באתר

טפסים

בקשה לביטול / העברה של חוג

הנחיות למילוי הטופס:

בהתאם לנוהל הביטולים שפורסם, נרשם אשר מבקש לבטל את הרשמתו יחויב בתשלום בעבור חודש הפעילות הנוכחי.

באם ההודעה על ביטול ניתנה לאחר תאריך 20 לחודש, יחויב הנרשם גם בעבור חודש הפעילות הבא.

התאריך האחרון לביטול / העברת חוג : עד ה- 18 לכל חודש.
החל 17.3.23 מ-לא תתאפשר ביטולי חוגים עד סוף השנה.

חתמו כאן
לשימוש המשרד
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות