לפעילות עד הבית לחצו כאן!

חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לשנת פעילות תש"פ-תשפ"א 2020-2021

הנחיות למילוי הטופס:

 

הירשמו עוד היום 

פרטי המשלם
קופת חולים:
חובה למלא 9 ספרות
פרטי הנרשם (יש למלא לכל משתתף טופס נפרד)
מין הילד/ה
חובה למלא 9 ספרות
אנו מאשרים כי הנרשם אינו סובל מכל מחלה ואינו לוקח תרופות
אני מתחייב/ת ליידע את מדריך החוג בו משתתף הנרשם בכל בעיה בריאותית
במהלך השנה יצולמו המשתתפים ע”י נציגי המתנ”ס לצורך פרסום או הדרכת הצוות. חתימה על טופס זה מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי המתנ”ס:
חתמו כאן
אני מאשר/ת למתנ”ס לשלוח אלי חומר פרסומי ב sms או ב email
הריני מאשר/ת בחתימתי שקראתי את תקנון ההרשמה לחוגי המתנ”ס ואני מחוייב/ת להם:

התקנון

תקנון הרשמה לחוגים לשנת פעילות תש"פ-תשפ"א 2020-2021        כללי

 1. שנת פעילות החוגים תחל ביום שני 1.6.20 ותסתיים ביום רביעי,  30.6.2021.

 2. חוגי מועדון א"ת וביה"ס מנגינות  יתקיימו  עד יום חמישי 29.7.2021  .

 3. הפנינג חנוכה ופורים  -ביום זה לא יתקיימו חוגים אחה"צ.

 4. הפעילות בחוגים מתקיימת אך ורק עפ"י הגילאים המצוינים בפרסומים.

 5. פתיחת  חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים , במידה ויפחת המספר, ייסגר החוג.

 6. מחיר החוגים, כפי שמצוין בחוברת/אתר, הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות ממוצעת חודשית, התשלום יתבצע  בתשלומים חודשים שווים מיום הרישום  ועד לחודש יוני/יולי 2021 כולל. 
  לידיעתכם, בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים, ובימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 7. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר סיום תהליך ההרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות השלמת טופס רישום ממוחשב/ידני  וסיום  נוהל התשלום.

 8. לכל חוג ניתן להגיע לשיעור ניסיון אחד במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר בלבד

 9. במידה וממשיכים בחוג , שיעור הניסיון יחושב ויחויב כשיעור מן המניין.

 10. הודעה על שינוי בלתי צפוי  של חוג/פעילות תינתן באמצעות SMS  ,יש לוודא שבידי המתנ"ס מספר נייד עדכני בכרטיס הנרשם לחוג.

 11. חובת הלקוח לעדכן על כל  שינוי בכתובת המגורים, טלפון, פרטי כרטיס האשראי ופרטי חשבון הבנק.

 12. הרישום יעשה אך ורק באמצעות טופס הרשמה מקוון או במזכירות המתנ"ס בלבד.(לא יתקיים רישום טלפוני).

 

תשלומים

 1. החיוב בגין השתתפות בחוג יבוצע מראש לכל חודש , בסיום החודש הקודם לו.

 2. המשלם באמצעות כרטיס אשראי באמצע החודש, יחויב בחודש הקלנדארי בו הוא נרשם + החודש שלאחריו.

 3. התשלום לחוגים יתבצע ע"י כ. אשראי, ה. קבע ובצ'קים דחויים לכל  שנת הפעילות.

 4. במידה וההמחאה החודשית תחזור, תגבה בגינה עמלת צק חוזר.

 5. התשלום לקורסים וסדנאות יתבצע במזומן או בכרטיסי אשראי או צ'קים דחויים ויחולק/יתפרס עד ל- 3 תשלומים.

 6. התשלום ללהקות המחול כולל חיוב בעבור חודש יולי. התשלום הנוסף לחודש זה  הינו עבור מנוי מחול ופעילויות נוספות במהלך השנה.

 7. למופעי הסיום ותחרויות ספורט, ותלבושת (בחוגי כדורסל, כדורגל, וה. קרקע)  ייגבה תשלום נפרד, באחריות ההורים.

 

נהלי ביטול

 1. ביטול חוג יבוצע באמצעות מילוי "טופס ביטול השתתפות בחוג" עד לתאריך 18  בכל חודש, על המשתתף ובאחריותו להעביר את הטופס

 למזכירות המתנ"ס. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו. לא יינתן החזר רטרואקטיבי.

 1. החל מתאריך 18.3.2021 לא יינתן זיכוי כספי על פרישה מהחוגים לחודשים 4-5-6-7

 2. משתתף המפסיק השתתפותו בחוג (עד ליום 18.3.2021) יוכל לעבור לחוג/פעילות אחרת או לקבל החזר כספי.

 3. לא ניתן לפרוש במהלך הסדנא/קורס,  התשלום לקורס הוא עבור מספר מפגשים מדויק אשר יפורסם מלכתחילה.

במקרה של אי הופעת משתתף לחלק מהמפגשים לא יוחזר תשלום בגין היעדרות .

 1. משתתפים המשלמים בהוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי  או בהוראת קבע  בבנק, התשלום יבוטל אך ורק ע"י המתנ"ס.

במקרה של ביטול הוראת קבע ע"י הלקוח מול הבנק,  יחויב הלקוח  ב דמי עמלה.

       

       הנחות

 1. לשלושה משתתפים בחוגים מאותה משפחה יינתנו  5% הנחה ו  10% הנחה למשתתף רביעי ומעלה מאותה משפחה.

 2. בקשה לוועדת הנחות תתבצע באמצעות טופס הנחה שיימסר במזכירות ויוגש לוועדת הנחות.(בצירוף כל המסמכים המתבקשים).

 3. בחוגי ביה"ס "מנגינות" לא תינתן הנחה.

 


צרו קשר:
 • מתנ"ס עמישב פתח תקווה
 • קהילת שיקגו 1
 • פתח תקווה
 • 03-9339393
 • פקס: 03-9330222
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות