תפקידמנהל תפעול מרכז ספורט
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניpento@amishav.matnasim.co.il