תפקידרכזת אוכלוסיות מיוחדות
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניrenanalon29@gmail.com