תפקידרכזת מועדון תהילה
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניdalya@amishav.matnasim.co.il