תפקידמנהל אחזקה ורכש
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניdan@amishav.matnasim.co.il