תפקידמנהלת חשבונות
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניsarit@amishav.matnasim.co.il