"; ?>
תפקידמזכירה
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניyael@amishav.matnasim.co.il