"; ?>
תפקידחשבת שכר
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניavivit@amishav.matnasim.co.il