תפקידמזכירה
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניhana@amishav.matnasim.co.il