"; ?>
תפקידרכזת גיל רך, תרבות ופרסום
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניmerav@amishav.matnasim.co.il