"; ?>
תפקידמנהלת לשכה ומנהלנית
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניamishav@matnasim.org.il