צהרונים | מתנ"ס עמישב פתח תקווה

סמל המרכז הקהילתי

  בוגרים תמר-1.8-2.8
  בוגרים תמר-1.8-2.8
  בוגרים תמר-1.8-2.8
  פעוטות ניצן -12-1.8
  פעוטות ניצן -12-1.8
  פעוטות ניצן -12-1.8
  צהרון אופל 3 ימים
  צהרון אופל 3 ימים
  צהרון אופל 3 ימים
  צהרון אופל 5 ימים
  צהרון אופל 5 ימים
  צהרון אופל 5 ימים
  צהרון גויאבה 3 ימים
  צהרון גויאבה 3 ימים
  צהרון גויאבה 3 ימים
  צהרון גויאבה 5 ימים
  צהרון גויאבה 5 ימים
  צהרון גויאבה 5 ימים
  צהרון גן חושן 3 ימים
  צהרון גן חושן 3 ימים
  צהרון גן חושן 3 ימים
  צהרון גן חושן 5 ימים
  צהרון גן חושן 5 ימים
  צהרון גן חושן 5 ימים
  צהרון גרניט 3 ימים
  צהרון גרניט 3 ימים
  צהרון גרניט 3 ימים
  צהרון גרניט 5 ימים
  צהרון גרניט 5 ימים
  צהרון גרניט 5 ימים
  צהרון זירקון 3 ימים
  צהרון זירקון 3 ימים
  צהרון זירקון 3 ימים
  צהרון זירקון 5 ימים
  צהרון זירקון 5 ימים
  צהרון זירקון 5 ימים
  צהרון טופז 3 ימים
  צהרון טופז 3 ימים
  צהרון טופז 3 ימים
  צהרון טופז 5 ימים
  צהרון טופז 5 ימים
  צהרון טופז 5 ימים
  צהרון ישפה 3 ימים
  צהרון ישפה 3 ימים
  צהרון ישפה 3 ימים
  צהרון ישפה 5 ימים
  צהרון ישפה 5 ימים
  צהרון ישפה 5 ימים
  צהרון נחושת 3 ימים
  צהרון נחושת 3 ימים
  צהרון נחושת 3 ימים
  צהרון נחושת 5 ימים
  צהרון נחושת 5 ימים
  צהרון נחושת 5 ימים
  צהרון פז 3 ימים
  צהרון פז 3 ימים
  צהרון פז 3 ימים
  צהרון פז 5 ימים
  צהרון פז 5 ימים
  צהרון פז 5 ימים
  צהרון רגבים 3 ימים
  צהרון רגבים 3 ימים
  צהרון רגבים 3 ימים
  צהרון רגבים 5 ימים
  צהרון רגבים 5 ימים
  צהרון רגבים 5 ימים
  צהרון תלם 3 ימים
  צהרון תלם 3 ימים
  צהרון תלם 3 ימים
  צהרון תלם 5 ימים
  צהרון תלם 5 ימים
  צהרון תלם 5 ימים
  E-mail: טלפון: 
  אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון