"; ?> לפעילות עד הבית לחצו כאן!
שעת סיפור
חזור לרשימת הפעילויות
מהלך הפעילות: