"; ?> לפעילות עד הבית לחצו כאן!
סיפורים לילדים
חזור לרשימת הפעילויות
מהלך הפעילות:

 

 

 

 

 

 

החברה למתנ"סים עכו