"; ?>

חדשות

הרשם לניוזלטר

שחיה

בי"ס לשחייה

סוג מחיר מחיר לאחר 5% הנחה מחיר מנויים
 קורס לימוד שחיה 12 מפגשים (6 ילדים בקבוצה) 1000 950 800
 הסתגלות למים מגיל 5-7 עד 4 ילדים בשיעור 450 428 400
 שיעור פרטי 115 109 110
 שיעור פרטי - זוגי 200 190 180
 קורס לימוד שחיה מבוגרים 12 מפגשים (6 אנשים בקבוצה) 900 855 750
 הנחת אחים - ראשון מחיר מלא / מהאח השני ומעלה 5%


לפרטים נוספים לפנות  swim@amishav.matnasim.co.il