הודעה לציבור | מתנ"ס עמישב פתח תקווה

סמל המרכז הקהילתי

הודעה לציבור

הנהלת מתנ"ס עמישב מודיעה כי בריכת השחיה של מתנ"ס עמישב תיפתח לאחר החגים באופן מדורג לתקופת הרצה וזאת לטובת בדיקת תקינות וייעול המערכות השונות.
פתיחת וניהול בריכה חדשה גם בגוף ציבורי, מחייבת התנהלות על פי עקרונות עסקיים ואיתנות כלכלית.
לפיכך הנהלת המתנ”ס קיבלה החלטה מקצועית לדחות את פתיחת הבריכה מאחר שהתגלו פערים טכניים וכלכליים שיש לתת עליהם את הדעת ולהיערך בהתאם, על מנת למנוע גירעון ולאפשר פתיחת הבריכה לטובת ציבור לקוחותינו באופן מיטבי.
על כן הוחלט להשלים את התכנית העיסקית של בריכת השחיה ולפתוח אותה רק לאחר החגים לרווחת הציבור.
אנו מודים על ההבנה ובטוחים שכאשר תיפתח הבריכה היא תשמש את התושבים בהנאה רבה.

בברכה
הנהלת מתנ״ס עמישב
      E-mail: טלפון: 
      אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון