החוג
כיתה\גיל
ימים ושעות פעילות
מיקום
מחיר

כל החוגים

Life Dance חד שבועי
0-0יום שלישי 19:45-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
TRX דו שבועי 270 ש"ח
0-0יום חמישי 21:30-22:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 21:30-22:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
270
TRX חד שבועי 170 ש"ח
0-0יום שני 21:30-22:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
TRX למשתתפת 140 ש"ח
0-0יום שני 21:30-22:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
ZUMBA יום ג' 21:00
0-0יום שלישי 21:00-21:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
130
ZUMBA יום ה' 19:00
0-0יום חמישי 19:00-19:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
130
אתלטיקה ג' - ו'
0-0יום רביעי 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
157
אתלטיקה כיתה א'-ב'
0-0יום רביעי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
אתלטיקט גן טרום+חובה
0-0יום רביעי 16:45-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
ג'ודו דו כיתה ג'-ד'
0-0יום חמישי 16:00-16:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שלישי 16:00-16:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
195
ג'ודו דו כיתה א'-ב'
0-0יום חמישי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שלישי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
195
ג'ודו דו כיתה ה'-ז'
0-0יום חמישי 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שלישי 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
210
ג'ודו חד חובה+א'
0-0יום חמישי 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
ג'ודו חד-טרום +חובה
0-0יום שלישי 16:45-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
גודו בוגרים דו שבועי
0-0יום חמישי 19:15-20:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שלישי 19:15-20:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
210
גודו בוגרים דו שבועי
0-0יום חמישי 19:15-20:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שלישי 19:15-20:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
189
ה'-ז' מצטיינות בוגרו
0-0יום רביעי 18:45-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
ה. אומנותית מתח' ג-ו
0-0יום רביעי 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
ה.אומנותית א'-ו' מתק
0-0יום רביעי 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
ה.אומנותית גן-ב' מתח
0-0יום רביעי 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
ה.קרקע בוגרות ו' מעל
0-0יום שלישי 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
157
הת. מכשירים נבחרת
0-0יום רביעי 17:30-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:30-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
189
הת.מכשירים ד'-ו'
0-0יום רביעי 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
חבילת התעמלות-גמלאים
120
חיטוב ועיצוב 17:30
0-0יום רביעי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
חיטוב ועיצוב 18:15
0-0יום רביעי 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
חיטוב ועיצוב 19:00
0-0יום רביעי 19:00-19:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 19:00-19:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
חיטוב ועיצוב 20:00
0-0יום רביעי 20:00-20:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 20:00-20:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
טניס שולחן - א'-ו'
0-0יום חמישי 16:00-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 16:00-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
כ.סל א'-ב' "עמיטל"
0-0יום רביעי 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל א'-ב' ימים א+ג'
0-0יום שלישי 17:15-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:15-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל א'-ב' ימים ב'+ה
0-0יום חמישי 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל בנות ב'-ד' 147
0-0יום ראשון 16:00-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
כ.סל בנות ב-ד חדש
0-0יום ראשון 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
כ.סל בנות ה'-ו' 169
0-0יום רביעי 16:00-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ג' ימים א'+ג'
0-0יום שלישי 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ג' ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 16:30-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 16:30-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ג-ד' ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 15:30-16:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 15:30-16:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ד' ימים א'+ג'
0-0יום שלישי 16:15-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 16:15-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ד' כיתות א'+ג'
0-0יום שלישי 14:30-15:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ה' ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 17:15-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 17:15-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ה'-ו ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ו' ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל ו' ימים ב'+ה'
0-0יום חמישי 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל כיתה ג "עמיטל"
0-0יום רביעי 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל כיתה ד' "עמיטל"
0-0יום רביעי 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:00-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כ.סל נוער ז'-ח'מבוטל
0-0יום שלישי 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
169
כדורגל עמיטל ב'-ג'
0-0יום חמישי 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל גן חובה-ילין
0-0יום רביעי 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל כיתה א'+ב
0-0יום רביעי 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 16:15-17:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל כיתה ג'- ד'
0-0יום רביעי 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 15:30-16:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל כיתה ה'-ו'
0-0יום רביעי 17:45-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 17:45-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל עמיטל ד'-ו'
0-0יום חמישי 17:45-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 17:45-18:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
כדורגל עמיטל חובה+א'
0-0יום חמישי 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
140
מחול מהבטן חד שבועי
0-0יום שלישי 19:00-19:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
130
ע.דימני/פילאטיס חד ש
0-0יום שני 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
130
ע.דינאמי ב'+ה' 20:30
0-0יום חמישי 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
עיצוב חיטוב תלת רעיה
0-0יום רביעי 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 08:15-09:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
210
עיצובוקר עם רעיה
0-0יום רביעי 08:15-09:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום ראשון 08:15-09:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
פילאטיס רצפה ב'+ה'
0-0יום חמישי 19:45-20:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 19:45-20:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
170
ק.מגן גברים דו שבועי
0-0יום רביעי 20:00-21:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 20:00-21:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
220
ק.מגן גברים חד שבועי
0-0יום רביעי 20:00-21:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 20:00-21:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
171
קאפורה קיד
0-0יום ראשון 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
קפוארה א'-ב' מתקדמים
0-0יום ראשון 16:45-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
קפוארה א'-ג' מתחילים
0-0יום ראשון 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
קפוארה ג' ומעלה מתקד
0-0יום ראשון 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
157
קרב מגן טרום+ חובה
0-0יום רביעי 16:45-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
קרב מגן כיתה א'-ג'
0-0יום רביעי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
קרב מגן כיתה ג-ה
0-0יום רביעי 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
179
קרב מגן נוער ו-ח'
0-0יום רביעי 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
0-0יום שני 19:00-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
189
רועיקי מצ' ט.ח 16:30
0-0יום שני 16:30-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
רועיקי מצ' ט.ח 17:15
0-0יום שני 17:15-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147
רועיקי מצחיקי ג.חובה
0-0יום שני 18:00-18:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
147