"; ?> לפעילות עד הבית לחצו כאן!
זומבה דו שבועי לאה
זומבה נערות חד שבועי
מחול - צעירות
חוגי מחול

תוכנית הפעילות השנתית

החוג כיתה/גיל ימים ושעות פעילות מיקום מחיר לפרטים והרשמה
בייבי בלרינה 3-40-0יום שלישי 17:00-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪130+
ג'אז ד'- ו'0-0יום שני 16:30-17:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
היפ הופ בוגרות ח'-יב0-0יום ראשון 21:00-21:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
היפ הופ נערות ו' -ח'0-0יום שלישי 19:15-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
היפ הופ נערות ז-ט'0-0יום שני 18:00-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
זומבה דו שבועי לאה0-0
0-0
יום ראשון 20:30-21:15
יום רביעי 20:30-21:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪170+
זומבה נערות חד שבועי0-0יום שני 18:30-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
להקת היפ הופ- גי'נגר0-0יום שלישי 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪278+
מחול - 1 - אל-יה צעירה / נערות0-0
0-0
0-0
יום שלישי 20:30-21:30
יום שלישי 19:30-20:30
יום רביעי 17:15-18:30
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪440+
מחול - 9 - אלייה0-0
0-0
0-0
יום ראשון 21:00-22:15
יום ראשון 19:45-21:00
יום שני 18:00-19:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪410+
מחול - 9 - אפיזודה צעירה0-0
0-0
0-0
יום ראשון 17:45-18:15
יום ראשון 16:45-17:45
יום שני 19:15-20:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪370+
מחול - 9 - טרום אל-יה0-0
0-0
0-0
יום שני 17:15-18:15
יום שלישי 20:30-21:30
יום שלישי 19:30-20:30
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪370+
מחול - 9 - טרום צעירה0-0
0-0
0-0
יום שלישי 18:30-19:30
יום שלישי 17:30-18:30
יום רביעי 18:30-19:30
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪370+
מחול - 9 - מקצועי נערות0-0
0-0
0-0
יום ראשון 17:45-18:30
יום ראשון 17:00-17:45
יום חמישי 17:15-18:00
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪278+
מחול - בוגרת מתקדמת0-0
0-0
0-0
יום ראשון 16:45-17:30
יום ראשון 16:00-16:45
יום שלישי 16:30-17:30
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪340+
מחול - ילדות גיל 13-210-0יום חמישי 18:15-19:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪140+
מחול - צעירות0-0
0-0
0-0
יום ראשון 15:15-16:00
יום שלישי 17:15-18:00
יום שלישי 16:15-17:00
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪278+
מחול 11 - אפיזודה0-0
0-0
0-0
יום ראשון 21:00-22:00
יום ראשון 19:45-20:45
יום ראשון 18:30-19:45
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪480+
מחול 11 - התופעה0-0
0-0
0-0
יום שני 21:30-22:15
יום שני 20:30-21:15
יום רביעי 21:30-22:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪278+
מחול 11 - התופעה מודרני וג'אז0-0
0-0
יום שני 21:30-22:15
יום שני 20:30-21:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪199+
מחול 11 - התופעה קלאסי בלבד0-0יום רביעי 21:30-22:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
מחול 11 - סדנא 1 כיתה ג'-ה'0-0
0-0
יום ראשון 18:45-19:30
יום רביעי 15:30-16:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪199+
מחול 11 - סדנא 2 כיתה ו'-ח'0-0
0-0
יום ראשון 19:30-20:15
יום שלישי 19:15-20:00
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪199+
מחול 12 - מקצועי בוגרות0-0
0-0
0-0
יום ראשון 20:30-21:30
יום שלישי 20:00-20:45
יום חמישי 18:00-19:00
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪340+
מחול 12 - עתודה0-0
0-0
0-0
יום ראשון 16:00-16:45
יום ראשון 15:15-16:00
יום רביעי 17:00-17:45
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪278+
מחול 13 - אפיזודה צעירה מתקדמת0-0
0-0
0-0
יום ראשון 18:45-19:45
יום ראשון 17:45-18:45
יום שני 18:15-19:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪440+
מחול 13 - בריזה 20 +0-0
0-0
0-0
יום שני 20:30-21:30
יום רביעי 20:30-21:30
יום רביעי 19:30-20:30
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪278+
מחול א'- ג'0-0יום שני 15:45-16:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
מחול מהבטן ג' 19:000-0יום שלישי 19:00-19:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪130+
מחול מזרחי תורני חד0-0יום שני 20:30-21:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
מחול צרכים מיוחדים 7-100-0יום שני 18:30-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪140+
מרכז הפעלה 1 - בוגרות כיתה ו' ומעלה0-0יום שלישי 18:15-19:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
מרכז הפעלה 1 - מצטיינות כיתה א'-ג'0-0יום רביעי 17:45-18:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪157+
מרכז הפעלה 1 - מצטיינות כיתה ו'-ט'0-0יום רביעי 18:45-20:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪170+
קלאסי מודרני א'0-0
0-0
יום שני 16:15-17:00
יום חמישי 16:15-17:00
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪199+
קלאסי מודרני ב'0-0
0-0
יום שני 17:45-18:30
יום חמישי 15:30-16:15
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת
₪199+
ריקודי בטן/מחול מזרח0-0יום רביעי 20:30-21:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪150+
שעשועי מחול גיל 4-60-0יום שני 17:15-18:00מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
שעשועי מחול חובה ב'0-0יום שני 17:00-17:45מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
שעשועי מחול חובה ה'0-0יום חמישי 17:30-18:15מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+
שעשועי מחול ט.חובה ה0-0יום חמישי 16:45-17:30מרכז קהילתי מתנס עמישב פ"ת₪145+