פעילות אזרחים בוגרים | מתנ"ס עמישב פתח תקווה

סמל המרכז הקהילתי

  פעילות אזרחים בוגרים

  אירועים

  לא נמצאו פעילויות מתאימות, פנו אלינו למידע נוסף.

  חוגים

  לא נמצאו פעיליות מתאימות, פנו עלינו למידע נוסף.
  E-mail: טלפון: 
  אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון