פעילות נוער (13-18) | מתנ"ס עמישב פתח תקווה

סמל המרכז הקהילתי

פעילות נוער (13-18)

אירועים

לא נמצאו פעילויות מתאימות, פנו אלינו למידע נוסף.

חוגים

כ.סל נוער ז'-ח'מבוטל
כ.סל כיתות ז'-ח', ימים א'+ג', אולם ביה"ס מורשה בנים עם המאמן דודי בגיזדה.-בית הספר לכדורסל של מתנס עמישב ...
  • שלישי 19:00 - 20:00
  • ראשון 19:00 - 20:00
  • גיל: 0 - 0
  • גיל: 0 - 0
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון